درباره همایش

 

همایش ملی دانشجویی مدیریت صنعتی؛ دانشگاه گیلان


با استعانت از خداوند متعال و با همت اساتیددانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه گیلان و انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان ،اولین همایش ملی مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان، در این دانشگاه برگزار می گردد. هدف اصلی این همایش ایجاد هم افزایی و ارتباط بین پژوهشگران،دانشگاهیان ومتخصصان صنایع مرتبط وآشنایی هر چه بیشتر محققان و علاقه مندان با آخرین دستاوردهای مدیریت صنعتی، در قالب مقالات و سمینارهای علمی می باشد که فراهم آوردن محيطی مناسب جهت گسترش همکاری و تبادل نظر بین مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی مد نظر متولیان برگزار کننده همایش می باشد.

برای ارسال مقاله کلیلک کنید