اساتید همایش

شما با موبایل وارد این صفحه شده اید؛ برای دیدن بقیه اطلاعات می توانید جدول را با انگشتتان به راست بکشید.
نام و نام خانوادگیمیزان تحصیلاترشته تحصیلیسمتدانشگاهتصویر
سروش آوخ دکتری مهندسی صنایع استادیار آزاد اسلامی قزوین
حمیدرضا فلاح دکتری تحقیق در عملیات استادیار مازندران
محمد دوستار دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشیار گیلان
اسماعیل ملک اخلاق دکتری مدیریت استراتژیک دانشیار گیلان
محمد حسن قلیزاده دکتری مدیریت مالی دانشیار گیلان
مراد رضایی دکتری مدیریت منابع انسانی استادیار آزاد اسلامی رشت
فرزین فرحبد دکتری مدیریت دولتی استادیار آزاد اسلامی رشت
مریم پورنصیر دکتری مدیریت فناوری و اطلاعات استادیار آزاد اسلامی لاهیجان
آزاده کاظمی نیا دکتری مدیریت بازاریابی استادیار گیلان
غلامرضا محفوظی دکتری حسابداری استادیار گیلان