محورهای همایش

مدیریت تولید و عملیات

مدیریت کیفیت

مدیریت بهره وری و تعالی سازمان

مدیریت عملیات خدمات

مدیریت و کنترل پروژه

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره ارزش

مدیریت ناب

مدیریت چابک

طراحی و توسعه محصول جدید

مدیریت تکنولوژی

سیستمهای تولیدی پیشرفته

مدیریت و ارزیابی عملکرد

مدل های تصمیم گیری کمی در مدیریت

سیستم های اطلاعات مدیریت

هوش مصنوعی

سیستم های خبره

اقتصاد دیجیتال،کسب و کار الکترونیک

تفکر سیستمی در مدیریت

آینده پژوهی در مدیریت

مدیریت استراتژیک صنعتی

مدیریت فرآیندها و معماری سازمانی


سولات متداول

برگزارکننده

1همایش ملی دانشجویی مدیریت صنعتی چه هدفی را دنبال می کند؟
هدف اصلی این همایش ایجاد هم افزایی و ارتباط بین پژوهشگران، دانشگاهیان و متخصصان صنایع مرتبط وآشنایی هر چه بیشتر محققان و علاقه مندان با آخرین دستاوردهای مدیریت صنعتی، در قالب مقالات و سمینارهای علمی می باشد که فراهم آوردن محيطی مناسب جهت گسترش همکاری و تبادل نظر بین مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی مد نظر متولیان برگزار کننده همایش می باشد.
2با چه شماره هایی می توانم تماس بگیرم؟
برای مشاهده راه های ارتباطی می توانید با کلیک روی این لینک به صفحه "تماس با ما" بروید.
3موضوعات محوری همایش چیست؟
مدیریت عملیات خدمات * مدیریت تولید و عملیات * مدیریت کیفیت * مدیریت بهره وری و تعالی سازمان * مدیریت و کنترل پروژه * مدیریت زنجیره تامین * مدیریت زنجیره ارزش * مدیریت ناب * مدیریت چابک * طراحی و توسعه محصول جدید * سیستمهای تولیدی پیشرفته * مدیریت و ارزیابی عملکرد * مدلهای تصمیم گیری کمی در مدیریت * سیستم های اطلاعات مدیریت * هوش مصنوعی * سیستم های خبره * اقتصاد دیجیتال ، کسب و کار الکترونیک * تفکر سیستمی در مدیریت * آینده پژوهی در مدیریت * مدیریت استراتژیک صنعنی * مدیریت فرآیند ها ومعماری سازمانی
4هزینه ارسال مقاله را چطور پرداخت کنم؟
برای پرداخت وجه ثبت نام وارد این لینک شوید و پس از انتخاب "پرداخت های متفرقه"، موضوع پرداخت را روی "معاونت فرهنگی" و آیتم پرداخت را روی "همایش ملی مدیریت صنعتی" تنظیم نمایید.

انجمن علمی مدیریت صنعتی

دانشگاه گیلان


حامیان

  • Logo